Een dynamische en innovatieve onderneming

Een dynamische en innovatieve onderneming

De MIVB is een dynamische en efficiënte onderneming die innovatie gebruikt om haar prestaties te verbeteren en de toekomstige mobiliteit in Brussel voor te bereiden. Dankzij een bijzonder ambitieus investeringsplan wil ze, samen met het Brusselse Gewest, een kwaliteitsdienst leveren die beantwoordt aan de verwachtingen van haar klanten en tegelijk haar netwerk verder ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.

Daartoe stelt ze alles in het werk om haar kosten te beheersen en te optimaliseren, haar processen en governance te vereenvoudigen, haar operationele flexibiliteit te versterken en een cultuur en beheer van innovatie te creëren.

Financiële middelen

Financiële middelen

Doeltreffendheid en veerkracht

Doeltreffendheid en veerkracht

Zoals voor vele ondernemingen was 2022 ook voor de MIVB een echte budgettaire uitdaging door de gevolgen van de coronacrisis, de stijgende energieprijzen, de inflatie, enz. In deze context gaf de MIVB blijk van veerkracht en creativiteit door haar werking voortdurend opnieuw uit te vinden om haar kosten te optimaliseren.

De indexering van de lonen had een aanzienlijke impact op de exploitatiekosten van de onderneming. Anderzijds bleven de verkeersontvangsten stijgen door de toename van het aantal ritten op het netwerk.

Om het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken en de toekomstige uitdagingen aan te gaan, blijven de investeringen essentieel.

De MIVB bouwt haar netwerk uit

De MIVB bouwt haar netwerk uit

De MIVB evolueert met Brussel mee

De MIVB evolueert met Brussel mee

Brussel is voortdurend in beweging en het openbaar vervoersnetwerk evolueert mee. Ook de behoeften van de reizigers veranderen naarmate er nieuwe wijken en infrastructuur worden aangelegd. De MIVB heeft geen gebrek aan projecten om aan die nieuwe behoeften te voldoen: herinrichting van het busnet met het busplan, versterking van de bestaande lijnen, zoals gebeurde bij de vier metrolijnen en buslijn 71, aanleg van nieuwe lijnen, zoals metrolijn 3 naar Bordet of tramlijn 10 naar Neder-Over-Heembeek... De MIVB evolueert op het ritme van de stad.

Zorgvuldig onderhouden infrastructuur

Zorgvuldig onderhouden infrastructuur

Zorgvuldig onderhouden infrastructuur

Zorgvuldig onderhouden infrastructuur

Bijna 150 km tramsporen en ongeveer 40 km metrosporen: dat vergt heel wat onderhoud. Behalve de reguliere slijp- en onderhoudswerken zijn soms grotere werkzaamheden nodig om infrastructuur te vervangen die het einde van haar levensduur heeft bereikt. Dat zijn stuk voor stuk gelegenheden om de openbare ruimte opnieuw te bekijken, in samenwerking met de wegbeheerders.

De Brusselse metro is binnenkort een halve eeuw oud, net als het signalisatiesysteem. Daarom zijn de technische ploegen van de MIVB volop in de weer om een nieuw automatisch signalisatiesysteem te installeren: het CBTC-systeem, voor ‘Communication Based Train Control’. Op lange termijn zal dat het interval tussen twee metrostellen verkleinen, waardoor de frequentie van de dienst op de metrolijnen verder toeneemt.

GESLEPEN SPOREN: 44,37 KM

SPOREN BEHANDELD MET

  • TRILLINGSDEMPEND TAPIJT: 8,61 KM
  • OMHULDE SPOREN: 11,29 KM

De MIVB vernieuwt haar vloot en zorgt voor haar oldtimers

De MIVB vernieuwt haar vloot en zorgt voor haar oldtimers

Nieuwigheden voor bus, tram en metro

Nieuwigheden voor bus, tram en metro

In 2022 werden nieuwe voertuigen aan de vloot van de MIVB toegevoegd: bij de metro werden 18 van de 22 nieuwe metrostellen van de eerste M7-reeks in gebruik genomen. De waterstofbus wordt momenteel getest en verwelkomde in 2022 de eerste reizigers aan boord, en het eerste exemplaar van de nieuwe tram ("Tram New Generation", kortweg TNG) werd achter de schermen getest. De MIVB bereidt zich ook voor op de omvorming tot een elektrische vloot door haar stelplaatsen en eindhaltes uit te rusten met laadstations.

Ook de bestaande vloot wordt niet vergeten. De bussen worden onderhouden om hun levensduur te verlengen en hun betrouwbaarheid te garanderen. De technische ploegen voor de bussen knapten ongeveer 400 bussen van vloer tot plafond op.

Oldtimers zullen dus iets langer moeten wachten voor ze in de collecties van het Trammuseum te zien zijn. Dat museum vierde trouwens in 2022 zijn veertigjarige bestaan. De ideale gelegenheid voor de oldtimers om een dag lang door Brussel te paraderen.

De MIVB vormt haar gebouwen om

De MIVB vormt haar gebouwen om

Voertuigen, lijnen, maar ook gebouwen

Voertuigen, lijnen, maar ook gebouwen

Naast haar voertuigenpark en netwerk beschikt de MIVB ook over verscheidene gebouwen verspreid over de stad: administratieve gebouwen, stelplaatsen voor het stallen en onderhouden van haar voertuigen maar ook werkplaatsen, zoals de Centrale Werkplaats, die instaat voor de aanmaak van de sporen.

Tijdens de Week van de mobiliteit in september 2022 kon het publiek kennismaken met de Erasmusstelplaats, die in 2021 in gebruik werd genomen. In 2023 wordt de stelplaats uitgerust met het nieuwe signalisatiesysteem en een nieuw testspoor.

De elektrificatie van de busstelplaatsen is een belangrijk project voor de komende jaren. De MIVB wil haar vloot tegen 2035 volledig elektrisch maken. Daartoe moet ze haar infrastructuur aanpassen om bussen te kunnen opladen. De bouwvergunning voor de inrichting van de stelplaats Marly werd in 2022 afgeleverd, zodat de werken in de loop van 2023 van start kunnen gaan.

33
stel- en werkplaatsen
De stations renoveren

De stations renoveren

Gebruiksvriendelijkere en toegankelijkere stations

Gebruiksvriendelijkere en toegankelijkere stations

Er staan verscheidene stations in de steigers. Dat is onder meer het geval voor het Centraal Station, dat momenteel een ingrijpende transformatie ondergaat. Het wordt verfraaid en gemoderniseerd, en zal na de werkzaamheden ook ruimer zijn. Reizigers zullen er nieuwe winkels, openbare toiletten, geldautomaten en nieuwe kunstwerken vinden.

Brussel Mobiliteit zet ook zijn programma voort om metrostations toegankelijk te maken. Sinds Anneessens en Hallepoort eind 2022 aan de lijst werden toegevoegd, zijn 53 van de 69 stations van het (pre)metronetwerk voorzien van liften.

De MIVB en Brussel Mobiliteit dragen bij tot een betere aanwezigheid van vrouwen in de openbare ruimte. Ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Vrouw werden vrouwelijke artiesten geëerd op het metronet.

De kwaliteit van de dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening

De dienstkwaliteit wordt al twintig jaar opgevolgd
20
jaar dienstkwaliteit

De dienstkwaliteit wordt al twintig jaar opgevolgd

Sinds 2002 laat de MIVB de kwaliteit van haar diensten certificeren door een onafhankelijke instantie, met als doel deze voortdurend te verbeteren. Inmiddels zijn alle vervoerswijzen gecertificeerd, evenals diverse aanverwante diensten zoals verkooppunten, controle van de vervoerbewijzen en klantenservice.

De MIVB is van plan om in deze richting verder te gaan. In 2022 implementeerden de kwaliteitsteams in samenwerking met de operationele ploegen een reeks nieuwe initiatieven om de klantenervaring op het netwerk te verbeteren. Hier zijn enkele van de meest prominente: